POIG
EFRR

Zapytanie ofertowe

There are no translations available.

Niniejszym informujemy, iż w zapytaniu ofertowym z dnia 17.03.2017 roku wprowadzono zmianę dotyczącą wymaganych certyfikatów posiadanych przez Wykonawcę. W związku z powyższym termin składania ofert zostaje zmieniony na 10.04.2017 roku oraz załącznik nr 1b przyjmuje nowe brzmienie.

Poniżej treść zmienionego zapytania ofertowego i załącznika 1.b
Nowe zapytanie ofertowe
Załącznik 1b


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.03.2017 r. o dostawę robót budowlanych


Załączniki:
Przedmiar robót
Umowa Jafar
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 3

Projekt budowlany:
- architektura
- elektryka
- geotechnika
- instalacje sanitarne
- konstrukcja stalowa
- konstrukcja zelbetowa

Pytania i odpowiedzi
PYTANIE 1
PYTANIE 2 PYTANIE 3

Protokoły
Protokół z otwarcia ofert
Protokół wyboru wykonawcy
 
Fabryka Armatur JAFAR SA
FABRYKA ARMATUR JAFAR SA
38-200 Jasło , ul.Kadyiego 12
38-207 Przysieki 87
woj. podkarpackie
EFRR